logo

Plakaten reklamerer for tidsskriftet Den unge garde, som var en månedlig publikasjon om litteratur, kunst, samfunn og politikk. Dikteren Majakovskij og multikunstneren Rodtsjenko laget rundt femti reklameplakater sammen. For å videreutvikle reklameplakaten som informasjonskanal, ble det opprettet en egen reklamekommisjon underlagt partiets sentralkomité.


plakat 01

Vladimir Majakovskij (1893-1930) og Aleksandr Rodtsjenko (1891-1956)
(Sign. Majakovskij, Rodtsjenko)
Les bladet «Den unge garde»!

Petrograd, Jevg. Sokolova statlige trykkeri, [1924]
Fargelitografi. 72,5 x 48 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 162332


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001