logo

Plakaten reklamerer for Mosselprom, som var næringsmiddeltrusten til Moskvas landbruksråd, og som forente mel-, konditor- og sjokoladefabrikker og øl- og tobakksbedrifter. Etter overgangen til den nye økonomiske politikken, NEP, begynte det bolsjevikiske kommunistpartiet å fokusere mer på utvikling av handelen, noe som også innebar en større vektlegging av reklame for handelsprodukter.


plakat 05-01

Dmitrij Tarkhov (1893-1948)
(Sign. Tarkhov 25g.)
Mosselprom

Moskva agentur Transpetsjati NKPS', 1926
Fargelitografi. 108 x 72 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 152274


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001