logo

Plakaten understreker nødvendigheten av en såkalt arbeidshær, som en underavdeling av Den røde armé. Etter endte krigshandlinger ble den satt til å løse samfunnsproblemer som å skaffe vedforsyning, reparere jernbanelinjer, osv. Plakaten viser hvilke komposisjonsprinsipper som kjennetegnet den radikale kunstnergruppen LEF.


plakat 01

Vladimir Lebedev (1891-1967) og Vladimir Majakovskij (1893-1930)
Man må arbeide, men ha riflen i nærheten

Petrograd, St. Petersburg ROSTA, 1920
Linoleumssnitt, fargelagt
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 01177


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001