logo

Det var et utbredt bandittvesen bak fronten, og det manglet både mat og ammunisjonsforsyninger. En nasjonal kampanje skulle få befolkningen til å hjelpe de bolsjevikiske troppene ved den polske fronten, og det ble organisert innsamling av utstyr og mat.


plakat 01

Vladislav Strzjeminiskij (1893-1952)
Den røde armé slåss heltemodig ved fronten. Det røde territoriet bak frontlinjen skal hjelpe den røde fronten

Smolensk, ROSTA Smolensk, 1920
Fargelitografi
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 25532


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001