logo

PROPAGANDA!

Propaganda for det kommunistiske partiet, for sjokolade og femårsplaner, for kalosjer og sosialistisk konkurranse: Etter oktoberrevolusjonen skulle et helt samfunn skapes på nytt. Plakatene formidlet partiets budskap til hele befolkningen, med enkle fremstillinger av kompliserte sammenhenger og med slående grafikk. Bybildet var i stor grad preget av plakater, som sammen med slagord, flagg og bannere skulle utøve kontinuerlig innflytelse på befolkningen. Samtidig ble plakatsjangeren en sentral arena for den russiske avantgarden. Også norske kunstnere lot seg inspirere av den sovjetiske propagandaen.

I nettutstillingen ser du et utvalg av plakatene som blir vist på utstillingen på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det gis ut en bok hos Press Forlag.


plakat 01
plakat 01
plakat 01
plakat 01
plakat 01