Polarheltene i Nasjonalbiblioteket

Mediebegivenheter

Chr. Høeg, Nansen-Marsch, Carl Warmuth, Christiania, 1889. Notehefte 34 27 cm. Siems & Co. Grønlandsekspedisjonens medlemmer før avreisen, Kristiania, 1888. Albuminpapir 17 22 cm på papp 25 32,5 cm. Deltagerne i Grønlandsfærden. Xylografi i Skilling-Magazin, 22, 1888, 344. Siems & Co. Medlemmerne af Dr. Fridtjof Nansens Grønlandsexpediton, Kristiania, 1888. Albuminpapir 12 17 cm på papp 12 24,5 cm.
Den Nansenske Expeditions Medlemmer. Halvtonetrykk i Illustrert Tidende, 7, 1888, 81. Ukjent fotograf, Driving with dogsledge. There ought to be many dogs before the sledge. About 8 or 10. They are tied partly at the sides of each other partly in front of, Lysaker, 1893. Gelatin fremkallingspapir 7,5 11 cm på papp 11 16,5 cm. Verdens Gang, lørdag 24. juni 1893. Avisforside. Ukjent fotograf, Driving with dog standing on the "ski", Lysaker, 1893. Gelatin fremkallingspapir 7,5 11 cm på papp 11 16,5 cm.
CR / Ukjent kunstner, Nansen, Henriques & Rotzovs Lith. Etabl. Stockholm, 1896. Litografi 86 61 cm.
Eier: Kungliga Biblioteket.
Text- och illustrationsprof ur Fridtjof Nansen 1861-1893 af W.C. Brøgger og Nordahl Rolfsen, Stockholm, 1896. Halvtonetrykk 25 17 cm. Joh. v. d. Fehr, Ledsagerne fra Bergen siger sidste Farvel til Fram fra Havnebaaden udenfor "Nauerne" nord for Herlø 2 Juli 1893. Kollodiumpapir 17 23 cm på papp 20,5 26,5 cm. Ukjent fotograf, Grand Hotel, Oslo, 14.4.1926. Gelatin fremkallingspapir 15 10 cm. Gjengitt som "Over hustakene i Oslo" i Roald Amundsen og Lincoln Ellsworth, Den første flukt over Polhavet, (Oslo: Gyldendal, 1926), 33.
 
Severin Worm-Petersen, Oslo. Håndkolorert glassdias 8 8 cm. Fridtjof Nansen, "How it planned to sound by echo-lead from air, these are open channels. The picture shows an open water in the interior of the North Polar Sea (near Fram)", 1928. Gelatin fremkallingspapir med retusj og tegning 16,5 21,5 cm. Henrik Blessing / Otto Sverdrup, Polhavet, sommeren 1895. Gelatin fremkallingspapir 17 19,5 cm.  
logo