Wikipedia

 
Da Wikipedia markerte sitt tiårsjubileum, feiret man også nettets mulighet til å ajourføre kunnskap.
 
Ny teknologi kombinert med prinsippet om demokratisk medvirkning muliggjorde umiddelbar oppdatering av nyheter og informasjon, fra alle verdenshjørner, i alle fagfelt – til enhver tid.