kunnskap til salgs!

 
Kunnskap kan være noe abstrakt og uhåndgripelig, men det er også noe som finnes i håndfast form. Gjennom utgivelsen av et leksikon blir kunnskap til en vare og ting, noe som kan selges, kjøpes, settes i bokhylla til pynt eller slås opp i ved kjøkkenbordet eller andre steder. Den franske Encyclopédie var en stor salgssuksess, og suksessen har ikke vært mindre for de store norske leksikonprosjektene noen hundre år senere. Få, om noen, steder har det blitt solgt flere leksika per innbygger enn i Norge. Men leksikon selger ikke seg selv. Intens markedsføring, distribusjon og overtalende leksikonselgere har også vært avgjørende for sjangerens popularitet, for ikke å snakke om fengende slagord - «Det gjelder å nå frem til dem!». Fra første stund har de norske leksika solgt seg som «moderne». Det har vært en vellykket strategi. Ingen vil ha en utdatert vare.