Orden og Struktur

 
Skal kunnskap kunne samles og brukes, må den også ordnes og struktureres. Men hvordan ordne "all verdens kunnskap"? Skal kunnskapen organiseres tematisk eller alfabetisk? Hva skal henvise til hva, og hvorfor? Og hvilke oppslagsord bør egentlig tas med? Problemene knyttet til kunnskapens orden og struktur er like gamle som leksikonsjangeren selv. Hvordan man løser dem avhenger blant annet av hvilket syn man har på kunnskap og kunnskapsformidling, og av hvilken teknologi man har til rådighet. Men det beror også på hvilken figur man velger: treet, kartet eller labyrinten.
 
Utsnitt av illustrasjon av kunnskapstreet fra Diderots Encyclopèdie, fra verkets indeksdel, som utkom i 1780.