Familie, barn,ungdom

 
Fra begynnelsen av 1900-tallet åpnet forlagene for flere typer leksika, beregnet på nye potensielle markedsgrupper. Det ble lagd leksika for familien, for barn, ungdom, gutter og jenter. I løpet av dette århundret lærte vi oss å bli konsumenter. Vi kjøpte varer tilrettelagt for nettopp våre behov. I denne prosessen spilte også leksikonbransjen en viktig rolle.