Ettbindsleksikon

 
Å selge kunnskap handler ikke bare om salg og markedsføring. Det gjaldt også å stadig lansere nyvinninger, det være seg i innhold, design eller trykkemåter, for best mulig å kunne formidle "alt om alt" til alle. Et gjennomgående problem for de bindsterke leksikonverkene har vært kampen mot tiden; å unngå at kunnskapen i første bind ikke er utdatert idet siste bind publiseres. Slik ble ideen om ettbindsleksikonet skapt. Ved å presse så mye stoff som mulig inn i ett eneste bind, sparte man verdifull tid og kunne garantere for aktualitet.