Encyclopédie

 
Den store franske encyklopedien har ofte blitt benevnt som «opplysningstidens fyrtårn». De ideer som vi i dag forbinder med denne perioden på 1700-tallet; frihet, likhet, toleranse, trykkefrihet, fremskritt, ble alle formet og formulert i dette oppslagsverket. Redaktørene Denis Diderot og Jean le Rond d'Alembert hadde som ubeskjeden ambisjon å ville gi en uttømmende beskrivelse av all verdens kunnskap. Som bidragsytere til Encyclopédie finner man de mest kjente opplysningsfilosofene, herunder blant andre Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Verket består av 17 bind med tekst og 11 bind med plansjer, i alt 75 000 oppslagsord. I tillegg kommer en rekke supplementsbind. En viktig målsetting var å innlemme kunnskap som tidligere ikke hadde hatt plass i lærdommens rike, som for eksempel praktiske og teknologiske fagområder. Tekstene utfylles av elleve bind med plansjer. «Ett blikk på en plansje kan forklare mer enn tusen ord», skriver Diderot.
 
I tillegg er det nedfelt en kritisk målsetting for utgivelsen - den ønsker å «endre den alminnelige måten å tenke på». Encyklopediens orden skulle bidra til dette. Den innledes med et kunnskapstre med tre hovedgrener: erindring, imaginasjon og fornuft, som videreforgrener de ulike vitenskapene. Dette medfører blant annet at teologi ikke er en egen kunnskapsgren, hvilket i seg selv ble oppfattet som undergravende. Det alfabetiske systemet har også en kritisk funksjon. Alfabetet, som i dag er det rådende prinsippet for trykte oppslagsverk, fører til at kunnskapens rekkefølge blir vilkårlig, og at kunnskapsområdene blir blandet sammen. II tillegg bidrar referansesystemet til å skape kritiske forbindelseslinjer mellom ulike kunnskapsfelt. At artikkelen om kannibalisme refererer til artikkelen om nattverd, er et av de mest berømte eksemplene på dette. Referansesystemet foregriper på mange måter systemet vi er vant med fra internett i dag, hvor man kan klikke seg rundt i kunnskapen ved hjelp av lenker. Encyklopédie kom til å inspirere utgivelsen av andre, senere oppslagsverk.
 
 
 
 
 

Presentasjon av Encyclopédie
 

Illustrasjoner fra plansjebindene til Encyclopédie