1943

Telleboka og boka om Jumbo

Samme år utgis to bildedbøker:1-2-3 Telleboka og Jumbo som dro ut i verden. I 1-2-3 Telleboka lærer man å telle og regne ved hjelp av vers og dyr. Boka om Jumbo er en fortelling i verseform om en tøyelefant som drar ut i verden. Begge disse bøkene kommer senere i helt nye versjoner i serien I billedbokland i 1976.