1946

Skolekringkastingens hefter

Egner er bilderedaktør og illustratør av Skolekringkastingens hefter i en periode fra 1946 til 1953. Dette arbeidet innleder på mange måter Egners pedagogiske virke. Temaer, emner og illustrasjoner fra disse heftene kan senere gjenkjennes i lesebøker.