1942

Ola-Ola

I boka Ola-Ola som alle dyra var så glad i møter vi for første gang Ola-Ola som skal bli en av gjennomgangsfigurene i Egners lesebøker. I lesebøkene blir det senere foretatt noen endringer av hendelser og forløp i forhold til denne første utgivelsen. Lesebokfortellingene om Ola-Ola fra landet og barna fra byen ble utgitt som egen bok i 1978, deretter som fire selvstendige utgivelser posthumt.