1941

Malermerster Klattiklatt

Egner gir til sammen ut fem malebøker om Malermester Klattiklatt. Skikkelsen Klattiklatt har klare likhetstegn med reklameikonet ”Maleren til Bjerke”, kjent for sitt lange hår, flippskjegg og hvite dress.