1943

Lilleputt-bøkene

I løpet av dette året gir Egner ut de fire ”Lilleputt-bøkene”:  Hva sier dyra? Lekene mine. Svarten. Store og små er ute og kjører. Mens de første to bøkene er vers med bilder til, er de to siste sammenhengende fortellinger.