1949

Lesebøkene

Fra 1949 til 1972 arbeider Egner med å skrive, illustrere og redigere lesebøker for folkeskolen. Bøkene for de laveste klassetrinnene skriver og illustrer han i hovedsak selv. Senere bind tar form av mer tradisjonelle lesebokantologier. Litteraturformidling og kulturformidling er viktige stikkord for lesebøkene. Egner skal senere omtale arbeidet med de totalt 16 lesebøkene for folkeskolen som sitt hovedverk.