1954

Den første store viseboka

Sammen med Alf Prøysen, Kåre Siem og Yukon Gjelseth redigerer Egner tre store visebøker. Den andre store viseboka kommer året etter, i 1955. I 1970 kommer tredje bindet i rekken, da med tittelen Den gule store viseboka. To år tidligere var de første to visebøkene utgitt med nye titler, henholdsvis Den røde store viseboka og Den blå store viseboka.