1951

Barnetimen for de minste

Fra 1951 blir sendetiden utvidet til fem dager i uka. Enger skulle bli en viktig bidragsyter for denne programposten.