Kommentar

Egners verden

Egner fikk sitt gjennombrudd i etterkrigstidens Norge. Det var en tid for oppbygging og sunne kjerneverdier. Kanskje speiler Egners verden på mange vis også denne tidens dragning mot trygghet, harmoni og samhold.

 

Skisser til lesebøkene

Previous Next