Kommentar

Lesebok 15 – ulike versjoner

Til lesebokas bind 15, Kunst og kulturarv, satte Egner sammen ulike dummyer, alt etter hvor han var i prosessen. Dummyene gir et godt innblikk i Egners arbeidsprosess.

 

Munch-oppslag fra fem ulike dummyer, lesebok bind 15, Kunst og kulturarv.

Previous Next