Forfatteren og redaktøren - Klipp og lim

Kommentar

 • -1
 • 0
Kommentar

 • -1
 • 0
Kommentar

Thorbjørn Egner holdt et våkent øye med det som rørte seg i samtidslitteraturen. Kanskje var det noe som kunne passe for lesebøkene? Her ser vi en hilsen fra André Bjerke som bidro med stoff til flere av lesebøkene.

 • -1
 • 0
Kommentar

 • -1
 • 0
Kommentar

“Jeg var glad i å skrive for barn og tegne for barn – jeg var glad i å redigere og lave bøker – jeg leste mye og var glad i kunst. Og når jeg syntes jeg opplevde noe fint av kunst og diktning, hadde jeg alltid hatt lyst til å bringe det videre. Og nå etterpå – er det som alt jeg har hatt av yrker og interesser har vært en forberedelse til den store oppgaven – å få lage lesebøker”.

 

 

Fra Thorbjørn Egners foredrag i Bibliofilklubben

 • -1
 • 0
Kommentar

 • -1
 • 0
Kommentar
3_3_2_ Brev_til_Wildenvey  

Brev til Herman Wildenvey

RELATERT INNHOLD:
 • -1
 • 0
 • 1
Kommentar
3_3_2_BrevFraWildenvey  

Brev fra Herman Wildenvey

RELATERT INNHOLD:
 • -1
 • 0
 • 1
Bildet
transkribering
Kommentar
3_3_4_BrevOeverland_1  

test testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest test

test testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest test

slide 2

1 av 1

Kort fra Arnulf Øverland, 09.06.1954

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Kommentar
3_3_4_BrevOeverland_2_s1og2  

Brev til Arnulf Øverland, 15.01.1957

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Kommentar
3_3_4_BrevOeverland_3  

Brev fra Arnulf Øverland, 01.05.1958

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Kommentar
3_3_3_BrevBlixen_1  

Brev fra Karen Blixens assistent, 07.05.1965

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Kommentar
3_3_3_BrevBlixen_2_s1-2_both  

Brev fra Karen Blixens assistent, 30.06.1965

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Kommentar
3_3_3_BrevBlixen_3  

Brev fra Karen Blixens assistent, 02.07.1965

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2