logo

Tidsskriftet Forloren Skildpadde

 

Høsten 1837 skrev den 24 år gamle Camilla Wergeland sin første tekst med tydelige litterære ambisjoner. Den hadde tittelen «Otte Dage i Hamburg» og ble utgitt som føljetong i det håndskrevne tidsskriftet hun redigerte sammen med venninnen Emilie Diriks, Forloren Skildpadde. Der beskriver hun sitt møte med den fem år eldre tyske forfatteren Theodor Mundt i Hamburg. Samme høst utga han teksten «Minneblad til den nordiske sylfiden» i den litterære almanakken Der Delphin 1838. Den handlet om hans møte med henne.
Forloren Skildpadde er sirlig skrevet ned med egen tittelvignett og de to ansvarlige redaktørene angitt med initialene E. D. og C. W. Antakeligvis ble bladet sirkulert blant de nærmeste vennene og lest slik litterære tidsskrifter blir den dag i dag; som umiddelbare uttrykk for tidas litterære smak, humor og selvforståelse.