logo

«Brudstykke til Levnetsbeskrivelsen»

 

Vi lever i selvbiografienes tid. I Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling finnes det et manuskript av Camilla Collett som har tittelen «Brudstykke til Levnetsbeskrivelsen». Det består av Camilla Colletts egen samling lapper og notater hvor hun forsøker å samle trådene i sitt eget rastløse liv i en rekke midlertidige leire i Europas storbyer. Teksten åpner med skildringen av hennes tunge beslutning etterlater de to eldste sønnene sine i Christiania for å reise til København med de to yngste etter Peter Jonas Collets død den 18. desember 1851.
Det er her hun velger å begynne sin egen selvbiografi. Og det var med den tunge avgjørelsen hun ble forfatter.