logo

I forbindelse med 200-årsjubileet for Camilla Colletts fødsel og stemmerettsjubileet 2013, ønsker Nasjonalbiblioteket å tilgjengeliggjøre et utvalg av relevante fotografier fra våre samlinger.
Såfremt bildene krediteres etter oppgitte retningslinjer, kan de benyttes vederlagsfritt.
photo
Portretter