Vildanden

Sluttscenen i Vildanden Fra sluttscenen i Vildanden.
Utsnitt av tegning av Lorentz Norberg fra Ny illustreret tidende, 5. april 1885.
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post