Peer Gynt og norsk folkediktning

I Peer Gynt finnes det elementer som er hentet fra eller inspirert av P. Chr. Asbjørnsens "Høifjeldsbilder" i samlingen Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn som var utgitt første gang i 1845, og med en ny utvidet utgave i 1859. Ibsen hadde selv i 1862 fått et stipend for å samle inn norsk folkediktning, og han besøkte da blant annet de samme gårdene der Asbjørnsen hørte fortellingene om mesterskytteren Peer Gynt og mye av det andre som Ibsen har tatt med i stykket, både om Bøygen (fra Asbjørnsens "Høifjeldsbilder") og om seterjentene og trollet Trond i Valfjeldet. En skikkelse i Peer Gynt som ser ut til å være funnet opp av Ibsen, er Dovregubben som både er med i 2. handling og 5. Handling. Ellers plasserer ikke Ibsen Dovregubben i det vi i dag tenker på som Dovre, men i Rondane. Når Ibsen lar Doveregubben si at han bor i Ronden, er det kanskje Rondeslottet (lengst til høyre i bildet) han sikter til.
Rondane
(Foto Espen S. Ore)
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post