Et dukkehjem

Fra tarantellascenen
Noras tarantella
Tegnet for Ny illustreret tidende av Theatermaler Jørgensen, 8. februar 1880.
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post