Forskjellige Ibsenrelaterte bilder sortert etter årstall
Klikk på frimerkebilde for full størrelse


Bilde/SignaturKunstner/DateringMotiv/Noter
frimerkebildeib2a1001Christensen, Throvald (Kammerherre)/1874Selskap hos Thomas Heftye på Sarabråten. På verandaen fra venstre: Fru Heftye og fru generalkonsul Faye, sittende fru Suzannah Ibsen. Nedenfor verandaen sitter hoffsjef Fr. Rustad. lenet til stolpen på verandaen står professor A. Blytt, bak ham Faye. Foran denne Sophus Aars, ved siden av ham med hatt på, Thomas heftye. Ved bordet sitter fra venstre: kammerherre Jens Gran, redaktør Friele, Henrik Ibsen, Sigurd Ibsen og ved siden av ham J. Heftye. - Gruppebilde fra Sarabråten. Bildet er et av de første amatørfotografier tatt i Norge
frimerkebildeib2a1002ukjent/1889Henrik Ibsen under innvielsen av "Ibsen-Platz" i Gossensass 21. juli 1889. - Repro "ALFRED HELLWIG Reproduction-Kunstanstalt KRISTIANIA." etter ukjent original.
Ibsen oppholdt seg ved flere anledninger i Gossensass, og yndlingsplassen i landsbyen ble alt i 1889 kalt opp etter ham.
frimerkebildeibq2a1001ex2Størmer, Carl/1893-1896Henrik Ibsen spaserer på Karl Johans gate ved Studenterlunden - Gammel forstørrelse samt 2 nyere(?) litt større forstørrelser. Original kontaktkopi nr, 176 i Størmer-samlingen
frimerkebildeibq2a1002ex2Størmer, Carl/1893-1896Henrik Ibsen spaserer på Egertorvet. - 2 nyere forstørrelser. (Kontaktkopi av denne mangler i Størmersamlingen.)
frimerkebildeibq2a1003ex2Størmer, Carl/1893-1896Henrik Ibsen spaserer på Karl Johans gate ved Studenterlunden - God gammel forstørrelse samt 2 dårligere nyere(?) litt større forstørrelser. Original kontaktkopi nr. 177 i Størmer-samlingen.
frimerkebildeibq2a1004ex2Størmer, Carl/1893-1896Henrik Ibsen foran Universitetet på Karl Johan. - 2 nyere forstørrelser. Original kontaktkopi nr. 173 i Størmersamlingen.
frimerkebildeibq2a1005ex2Størmer, Carl/1893-1896Henrik Ibsen på Karl Johan. Nationaltheateret i bakgrunnen. - 2 nyere forstørrelser. Original kontaktkopi nr. 174 i Størmersamlingen.
frimerkebildeibq2a1006Størmer, Carl/1893-1896Henrik Ibsen spaserer på Karl Johan. Slottet i bakgrunnen. - Nyere forstørrelse. Original kontaktkopi nr. 172 i Størmersamlingen.
frimerkebildeibq2a1007Nyblin, D.G./1898Henrik Ibsen sittende ved sitt skrivebord i leiligheten i Arbiensgate - God ny kopi
frimerkebildeib2a1008Rasmussen, Hifling/1899Henrik Ibsen på Karl Johan - Postkort utgitt av Oslo Bymuseum
frimerkebildeib2a1010ukjent(?)/Sontum(?)/1900Henrik Ibsen ved Sandefjord bad -
frimerkebildeib2a1011ukjent(?)/Sontum(?)/1900Henrik Ibsen på Hjertnesveien, Sandefjord juli 1900. Den lille piken på bildet er Ellen Sontum - Barnet er ellen Sontum Knoop, datter av overlege Christian Sontum
frimerkebildeibq2a1009Væring, O./1900(?)Henrik Ibsen studerer chronometeret på Karl Johan -

Totalt 13 Ibsenportretter

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post