Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene


Foto: Stortinget

Om materialet

"Statsmaktene" er digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene. Til sammen representerer dette en unik kilde til det politiske Norge. Les mer

Søk og navigasjon

Alt materialet er søkbart og strukturert ved hjelp av navigatorer. Les mer

Mer om statsmaktene

Det tre statsmaktene har ulik makt og funksjoner. Her kan du finne ut mer om saksgangen i det politiske system. Les mer

Dokumenttypene

Dette nettstedet inneholder mange forskjellige dokumenttyper. Det kan være nødvendig å vite mer om disse. Les mer

Stortingets digitale løsning

Stortinget har valgt å strukturere stortingsforhandlingene etter hovedregistrene, mens Nasjonalbiblioteket bruker navigatorer og søk i fulltekst. De to løsningene utfyller hverandre. Gå til Stortingets portal