Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Relatert

Mer utgitt av Ryssdal, Anders Chr. Stray

Ny lov om universiteter og høyskoler : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. desember 2002 : avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 23. september 2003

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart