Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Relatert

Mer utgitt av Bernt, Jan Fridthjof

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene : samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. mars 2003 : avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 11. oktober 2004

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart