Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Fra bot til bedring : et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff : utredning fra Sanksjonsutvalget oppnevnt ved kgl. res. 26. januar 2001 : avgitt til Justis- og politidepartementet 16. mai 2003

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart