Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Relatert

Databaser til distriktene? : om desentralisering av offentlige dataregistre som distriktspolitisk tiltak : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Næringsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet, avgitt mars 1989

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart