Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? : en gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer : utredning fra et utvalg oppnevnt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet : avgitt 22. juni 2000

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart