Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Fornærmede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter : utredning fra et utvalg som skal utrede styrking av fornærmedes og pårørendes straffeprosessuelle stilling, oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. juli 2004 : avgitt til Justis- og politidepartementet 8. mai 2006

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart