Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Relatert

Mer utgitt av Grøholt, Knut

Politikk for arbeid : ny teknologi, ny produksjon, nye organisasjonsformer : rapport fra en prosjektgruppe oppnevnt av Kommunal- og arbeidsdepartementet i 1979 : avgitt i november 1984

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart