Jeg vil

  • Gi tilbakemelding til NB

Velholdte bygninger gir mer til alle : om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 5. november 2004

  • Metadata
  • Del
  • Referere
  • Jeg vil
  • Relatert
  • Kart