Kvifor treng eg ISSN?
 
Kva skjer dersom tittelen blir endra?
 
Kva handsamar ISSN International Centre?
 
Kan eg få fleire ISSN til disposisjon?
 
Kvifor sluttar enkelte ISSN med «X»?
 
Treng eg nytt ISSN når ein ny utgjevar tek over?
 
Treng eg nytt ISSN ved nylansering av tittelen?
 
Treng eg nytt ISSN til elektronisk versjon?
 
Treng eg nytt ISSN til hefte som er trykte på førespurnad (print on demand)?
 
Kven brukar ISSN?