Må en publikasjon ha ISBN for å regnes som bok?
 
Sikrer et ISBN opphavsrett (copyright) til boken min?
 
Må jeg få nye ISBN hvis forlaget endrer navn?
 
Kan man få flere ISBN med samme utgiverbetegnelse når alle numrene i serien er brukt?
 
Jeg har en bok som kommer i nytt opplag - skal den ha nytt ISBN?
 
Hvis en bok skifter forlag og gis ut på nytt, skal den da ha et nytt ISBN?
 
Hvis en bok har flere utgivere, kan den ha flere ISBN?
 
Jeg har mistet ISBN-listen. Hva gjør jeg?
 
Jeg trenger adressen til et forlag. Hvor kan jeg finne den?
 
Jeg har en bok som skal gis ut både i Norge og i utlandet – hva gjør jeg med ISBN?
 
Må et ISBN ha strek mellom tallgruppene?
 
Hva gjør jeg med mine gamle ISBN?

Ta kontakt med ISBN Norge dersom du har andre spørsmål.

E-post: isbn@nb.no
Telefon: 75 12 11 48 (mandag – fredag 09.00 – 14.30)