Norsk Ordvev - Bokmål

CLARINO NB – Språkbanken

Lisens: Creative_Commons-BY (CC-BY)

Oppdatert: 2016-02-22

Kaldera språkteknologi AS har utvikla ordnetta Norsk ordvev for bokmål og nynorsk på oppdrag frå Nasjonalbiblioteket. Begge ordvevane inneheld om lag 50.000 synsets. Ordvevane er baserte på det danske DanNet, som igjen er basert på Den Danske Ordbok. All dokumentasjon ligg saman med dataa.

For eldre versjoner av Norsk Ordvev - Bokmål, ta kontakt med sprakbanken@nb.no

Vis utvidede metadata

The link will take you to an external site: We take no responsibility whatsoever for the content of external links.