NorNE - Norwegian Named Entities

CLARINO NB – Språkbanken

Lisens: Public Domain

Oppdatert: 2019-05-29

NorNE (Norwegian Named Entities) er det samme tekstkorpuset som Norsk Dependenstrebank (NDT), men er i tillegg tagget med navneentiteter. Korpuset inneholder ca. 600.000 ord, 300.000 hver for henholdsvis bokmål og nynorsk. Se pdf-filen (norne.pdf) for en kort beskrivelse av korpuset, formater og annotasjon. NorNE er utarbeidet i et samarbeid mellom Schibsted Media Group, Nasjonalbiblioteket og Språkteknologigruppa ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Vis utvidede metadata

The link will take you to an external site: We take no responsibility whatsoever for the content of external links.