Norsk dependenstrebank (NDT)

CLARINO NB – Språkbanken

Lisens: Public Domain

Oppdatert: 2015-12-08

Norsk dependenstrebank, (tidligere kalt "Gullkorpuset"), er to separate trebanker, med tekster på bokmål og nynorsk, annotert morfologisk og syntaktisk. Hver trebank innholder 300 000 "tokens" (ordformer inkl. tegnsetting). Den morfologiske analysen følger Norsk referansegrammatikk, mens dependensgrammatikk blir brukt for den syntaktiske analysen. Annoteringen er gjort maskinelt, men er kvalitetssjekket og manuelt korrigert av to lingvister, og holder dermed en gullstandard.

For eldre versjoner ta kontakt med Språkbanken (finn kontaktinformasjon nedenfor).

Vis utvidede metadata

The link will take you to an external site: We take no responsibility whatsoever for the content of external links.