Dag Solstad i Nasjonalbiblioteket

Bilder fra utstillingen