image
Omregning fra 10- til 13-siffers ISBN

Her kan du selv regne om et ISBN fra 10 til 13 siffer.

Tast inn de første 9 sifrene
av det 10-sifrede ISBN-et.
Kontrollsiffer

Framgangsmåte for omregning:

  • 978 er lagt  inn som standard.
  • Tast inn de 9 første sifrene i ISBN-et som skal regnes om, uten bindestreker.
  • Trykk "Beregn"
  • Det nye kontrollsifret vises i boksen med "Kontrollsiffer"
  • Du har nå et nytt 13-sifret ISBN. 
  • Sett inn bindestreker etter 978 og videre slik de står i det 10-sifrede ISBN-et, for eksempel slik: ISBN 978-82-05-33018-4.

Hele lister med omregnede ISBN samt GTIN-(EAN) koder skaffes av ISBN-kontoret, eller de kan lages her.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post