image
Søknadsskjema for utgivere/forleggere som allerede er tildelt forlagsnummer

Dette skjemaet fylles kun ut av utgivere som ikke selv oppbevarer listen over ISBN.

Forlagsnummeret finnes i base ISBNFORLAG. Vennligst sjekk at opplysningene i denne basen er korrekte.

 

Forlagsnummer

 

Utgivers navn

 

Evt. adresseforandring

 

E-post

 

Henvendelse ved Navn / telefon / E-post

 

Bokens tittel / forfatter

 

Bokens format trykt/e-bok

 

Andre opplysninger

 

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post