image
Omregning fra 10- til 13-siffers ISBN

Her kan du selv regne om et ISBN fra 10 til 13 siffer. Fram til 1.1.2007 bør begge numrene trykkes i boka:

Tast inn de første 9 sifrene
av det 10-sifrede ISBN-et.
Kontrollsiffer

Framgangsmåte for omregning:

  • 978 er lagt  inn som standard.
  • Tast inn de 9 første sifrene i ISBN-et som skal regnes om, uten bindestreker.
  • Trykk "Beregn"
  • Det nye kontrollsifret vises i boksen med "Kontrollsiffer"
  • Du har nå et nytt 13-sifret ISBN. 
  • Sett inn bindestreker etter 978 og videre slik de står i det 10-sifrede ISBN-et, for eksempel blir ISBN-10  82-05-33018-2 ISBN-13  978-82-05-33018-4.

Ved bruk av 10- og 13-siffers ISBN parallelt skal de settes opp slik i bøkene:

  • ISBN-13 :   978-82-05-33018-4
  • ISBN-10 :   82-05-33018-2

Denne måten å sette det opp på, vil gjøre det enkelt å fjerne det 10-sifrede nummeret ved eventuelle opptrykk etter 1.1.2007.

Lister med hele serie av ISBN-10 og ISBN-13 samt EAN-koder skaffes av ISBN-kontoret, eller de kan lages her.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post