image
ISSN til nettdokument

Da ISSN-tildelingen startet på 70-tallet fantes bare trykte dokument. I dag finnes flere formater, f.eks. CD-ROM, disketter eller nettdokument.  Disse vurderes på lik linje når det gjelder tildeling av ISSN. Det er innholdet som avgjør om det skal tildeles ISSN eller ikke og ikke hvilket format dokumentet kommer ut i. Fordi nettdokument er så flyktige og i så stor forandring, er restriksjonene for tildeling av ISSN noe større for publikasjoner på Internett enn for trykte dokument.

Det stilles like krav til trykte formater og nettdokument hva tittel og nummerering angår. Et nettdokument må ha en felles tittel, være nummerert eller datert på en eller annen måte og inneholde faglig stoff. URL-en må vise til selve nettdokumentet og ikke til utgivers hjemmeside. Hvis det finnes to nettdokument på samme hjemmeside, vil de da få samme URL, noe som skaper problemer.
Det er viktig å være klar over at en trykt utgave og en nettutgave skal ha hvert sitt ISSN.
Nettdokument som har karakter av en database blir tildelt ISSN hvis dokumentet fyller kravene som er nevnt over.

Derimot tildeles ISSN ikke til nettdokument som kun består av innholdsoversikter eller bare har utdrag av trykt utgave. Hjemmesider tildeles heller ikke ISSN.

ISSN Norge tildeler ikke ISSN til nettdokument før dokumentet ligger tilgjengelig på Internett.
 

For nærmere informasjon, ta kontakt med ISSN Norge.

 

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post