image
Søknad om tildeling av ISSN - hjelpetekster

Utgivers navn
Her registreres utgiver med den navneformen man bruker til daglig. Evt. offisiell navneform registreres i feltet "Fullstendig navneform". Evt. personlige utgivere registrerer navnet i invertert form (dvs. etternavn, fornavn).

Fullstendig navneform
Her registreres offisiell navneform dersom denne avviker fra den navneformen som brukes til daglig. Eks.: Norsk utenrikspolitisk insitutt (vanlig form: NUPI).

Adresse
Veiadresse, evt. postboks fylles ut her.

Postnummer/poststed
Her registreres postnummer og poststed.

Telefon
Her registreres telefonnmmeret til utgiver/forlag.

Telefaks
Her registreres telefaksnummeret til utgiver/forlag.

E-postadresse
Her registreres utgivers e-postadresse, ikke e-postadressen til kontaktperson.

Kontaktperson
Her registreres kontaktperson med direkte telefon-/faksnummer og e-postadresse

Periodikumets tittel
Her skrives tittelen på periodikumet. For råd om navn til periodiske publikasjoner, se brosjyren:
Hva skal barnet hete?

Startår
Her oppgis startår for nåværende tittel

Evt. forgjenger(e)s tittel/titler
Dette feltet fylles ut kun dersom publikasjonen har skiftet tittel

Abonnementpris
Pris for årsabonnement oppgis her. Dersom publikasjonen er gratis, må dette angis

Pris per enkeltnummer
Dersom publikasjonen er gratis, må dette angis

URL
Her oppgis publikasjonens URL

Systemkrav
Her angis opplysninger om spesiell maskin- eller programvare som er nødvendig for å få tilgang til dokumentet

 

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post